واردات    
این شرکت توانایی واردات ماشینها، پمپها، گیربکسها و کلیه اقلام شهری، آتش نشانی و امداد  و نجات را از تمامی نقاط دنیا در اسرع وقت  و با قیمت مناسب دارا می باشد.