صادرات

این شرکت محصولات خود را به سطح بالایی از کیفیت رسانده که  برای اولین بار در تاریخ  کشور پهناور جمهوری اسلامی هم اکنون صادرات پمپها به کشورهای آسیایی و اروپایی شروع و در حال انجام می باشد.