کاربر گرامی در سایت شرکت پمپ حریق ایران امکانی فراهم آمده تا جهت آگاهی از دیدگاهها و نظرات سازنده مخاطبان برای بهبود مستمر خدمات رسانی شما بتوانید با تکمیل فرم زیر ما در این امر مهم یاری فرمایید. لطفا جهت این منظور فرم ایده های بهبود را دریافت و پس از تکمیل از طریق یکی از روشهای ذیل ارسال فرمایید.
دریافت فرم ایده های بهبود

1- ارسال از طریق ایمیلهای:  iranfirepump@yahoo.com iranfirepump@gmail.com
2- ارسال از طریق فکس به شماره: (021) 46849697
3- ارسال از طریق پست به آدرس: کیلومتر 20 جاده مخصوص کرج - شهرقدس - میدان قدس - خیابان امام زاده - خیابان گلبرگ جنوبی - کدپستی:2054139413