دفتر مرکزی و کارخانه ١ : کیلومتر 20 جاده مخصوص کرج - شهرقدس - میدان قدس - خیابان امام زاده - خیابان گلبرگ جنوبی کدپستی: 2054139413
Electronic Contacts
iranfirepump@yahoo.com iranfirepump@gmail.com
Tel: (021)46829110 - 46849696 - 46839904 7الی
Fax: (021) 46849697
 
کارخانه ٢ : کيلومتر ٢٠ جاده مخصوص کرج – شهرقدس - بلوار شهيد کلهر –نرسيده به پمپ بنزين دست چپ
Telfax: (021) 46822411
دفتر : تهران - خيابان آزادی - خيابان جمالزاده جنوبی - پلاک 156 - واحد ١١
 
www.iranfirepump.com 
www.iranfirepump.ir
 
Tel: (021) 66438555
Fax: (021) 66921108