شرکت صنایع پمپ حریق ایران
Iran Fire Pump Industries Co.
این شرکت دارای استاندارد 7858 ملی و سیستم مدیریت کیفیت IMS میباشد
(ISO9001-2008 , Ohsas18001-2007 ,  ISO14001-2004)
   
English فارسی